Nabi-nabi PL dan kenabiannya

nabi, dari kata Yunani προφήτης (profétés) “pembela” yang berarti, adalah seorang individu yang diklaim telah dihubungi oleh supranatural atau ilahi, dan berbicara untuk mereka, melayani sebagai perantara dengan kemanusiaan, memberikan pengetahuan baru ditemukan dari entitas supernatural untuk orang lain (http://en.wikipedia.org/wiki/Prophet)

Nabi memiliki keistimewaan khusus, dimana mereka dapat menjadi perantara antara manusia dengan Tuhan. Dapat dikatakan bahwa nabi menjadi penyambung lidah Tuhan kepada rakyatNya. Firman Tuhan datang kepada nabi-nabi dan mereka menyampaikan firmanNya kepada raja-raja dan rakyat jelata.

Nabi-nabi memiliki kelebihan dan keistimewaan, dimana diantara mereka ada yang dapat berkomunikasi dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan, mimpi dari Tuhan, mendapat penglihatan dari Tuhan dan sebagainya.

  Berikut beberapa nabi yang ada dalam Perjanjian Lama dan kelebihannya sebagai nabi:

Adam dan Hawa (kej  3:8-9)

8  Ketika mereka mendengar bunyi langkah TUHAN Tuhan, yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan isterinya itu terhadap TUHAN Tuhan di antara pohon-pohonan dalam taman.
9 ¶  Tetapi TUHAN Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya: “Di manakah engkau?”

Abram (kej 15:1)

1 ¶ Kemudian datanglah firman TUHAN kepada Abram dalam suatu penglihatan: “Janganlah takut, Abram, Akulah perisaimu; upahmu akan sangat besar.”

 Musa (kel 3:2-4)

2 Lalu Malaikat TUHAN menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah: semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. 3 Musa berkata: “Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?” 4 Ketika dilihat TUHAN, bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Tuhan dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya: “Musa, Musa!” dan ia menjawab: “Ya, Tuhan.”

 Yusuf (kej 37:5)

5 ¶ Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya; sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya.

 

 Gideon (Hak 7:4)

4 Tetapi TUHAN berfirman kepada Gideon: “Masih terlalu banyak rakyat; suruhlah mereka turun minum air, maka Aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang Kufirmankan kepadamu: Inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, tetapi barangsiapa yang Kufirmankan kepadamu: Inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi.”

 Samuel (1sam 3:3-8)

3 Lampu rumah Tuhan belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci TUHAN, tempat tabut Tuhan. 4 Lalu TUHAN memanggil: “Samuel! Samuel!,” dan ia menjawab: “Ya, bapa.” 5 Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya: “Ya, bapa, bukankah bapa memanggil aku?” Tetapi Eli berkata: “Aku tidak memanggil; tidurlah kembali.” Lalu pergilah ia tidur. 6 Dan TUHAN memanggil Samuel sekali lagi. Samuelpun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata: “Ya, bapa, bukankah bapa memanggil aku?” Tetapi Eli berkata: “Aku tidak memanggil, anakku; tidurlah kembali.” 7 Samuel belum mengenal TUHAN; firman TUHAN belum pernah dinyatakan kepadanya. 8 Dan TUHAN memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya. Iapun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya: “Ya, bapa, bukankah bapa memanggil aku?” Lalu mengertilah Eli, bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu.

 Saul (1sam 11:6-7)

Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah Roh TUHAN atas dia, dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat.

 Daud (2sam 2:1)

  1 ¶  Kemudian bertanyalah Daud kepada TUHAN, katanya: “Apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda?” Firman TUHAN kepadanya: “Pergilah.” Lalu kata Daud: “Ke mana aku pergi?” Firman-Nya: “Ke Hebron.”

Salomo (1Raj 3:5)

 5 ¶  Di Gibeon itu TUHAN menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Tuhan: “Mintalah apa yang hendak Kuberikan kepadamu.”

Elia (1Raj 19:9)

  9 ¶  Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman TUHAN datang kepadanya, demikian: “Apakah kerjamu di sini, hai Elia?”

Elisa (2raj 8:13)

 13  Sesudah itu berkatalah Hazael: “Tetapi apakah hambamu ini, yang tidak lain dari anjing saja, sehingga ia dapat melakukan hal sehebat itu?” Jawab Elisa: “TUHAN telah memperlihatkan kepadaku, bahwa engkau akan menjadi raja atas Aram.”

Ayub (ay 39:34-37)

 Maka jawab TUHAN kepada Ayub:  “Apakah si pengecam hendak berbantah dengan Yang Mahakuasa? Hendaklah yang mencela Tuhan menjawab!” Maka jawab Ayub kepada TUHAN: “Sesungguhnya, aku ini terlalu hina; jawab apakah yang dapat kuberikan kepada-Mu? Mulutku kututup dengan tangan.

Yesaya (1:1)

 1 ¶  Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahas dan Hizkia, raja-raja Yehuda.

Yeremia (yer 1:2)

Dalam zaman Yosia bin Amon, raja Yehuda, dalam tahun yang ketiga belas dari pemerintahannya datanglah firman TUHAN kepada Yeremia.

Yehezkiel (yeh1:1)

  1 ¶  Pada tahun ketiga puluh, dalam bulan yang keempat, pada tanggal lima bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Tuhan.

Daniel (Dan 9:21)

 21  sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari.

Hosea (hos 1:1)

 1 ¶  Firman TUHAN yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahas dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel.

Yoel (Yl 1:1)

 1 ¶  Firman TUHAN yang datang kepada Yoel bin Petuel.

Amos (Am 7:1)

 1 ¶  Inilah yang diperlihatkan Tuhan TUHAN kepadaku: Tampak Ia membentuk kawanan belalang, pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja.

Obaja (ob 1:1)

   1 ¶  Penglihatan Obaja. Beginilah firman Tuhan TUHAN tentang Edom  —  suatu kabar telah kami dengar dari TUHAN, seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa: “Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya!”

Yunus (1:1)

  1 ¶  Datanglah firman TUHAN kepada Yunus bin Amitai, demikian:

Mikha (mi 1:1)

 1 ¶  Firman TUHAN yang datang kepada Mikha, orang Moresyet, pada zaman Yotam, Ahas dan Hizkia, raja-raja Yehuda, yakni berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem.

Nahum (na 1:1)

  1 ¶  Ucapan ilahi tentang Niniwe. Kitab penglihatan Nahum, orang Elkosh.

Habakuk (hab 1:1)

   1 ¶  Ucapan ilahi dalam penglihatan nabi Habakuk.

Zefanya (zef 1:1)

  1 ¶  Firman TUHAN yang datang kepada Zefanya bin Kusyi bin Gedalya bin Amarya bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon, raja Yehuda.

Hagai (Hag1:1)

  1 ¶  Pada tahun yang kedua zaman raja Darius, dalam bulan yang keenam, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman TUHAN dengan perantaraan nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, bunyinya:

Zakharia (za 1:8)

 8  “Tadi malam aku mendapat suatu penglihatan: tampak seorang yang menunggang kuda merah! Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murad yang di dalam jurang; dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah, yang merah jambu dan yang putih. 9  Maka aku bertanya: Apakah arti semuanya ini, ya tuanku? Lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab: Aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini!

Maleakhi (Mal 1:1)

  1 ¶  Ucapan ilahi. Firman TUHAN kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: